DJs Team
Beata Darkowicz (alias Beba)

– DJ-owanie to efekt poszukiwań taneczno-muzycznych i potrzeb ludzi o podobnej wrażliwości. Jako kobieta ma liryczne skłonności do pięknie płynącej muzyki, jednak jej alter ego serwuje mieszankę wybuchową. Lubi zaskakiwać muzycznie, sprawdzając wcześniej czy utwory są tańczalne.

Taniec i muzyka są dla niej narzędziami do poznawania drugiego człowieka, kreowaniem opowieści bez słów, w której dźwięki, rytm i melodię można malować ciałem. W tango najważniejsze jest objęcie i energia, która krąży w parze, a także cały kalejdoskop doznań i ekspresji, jaki niesie za sobą muzyka alternatywna.

Największą radość sprawia jej uśmiech tańczących. Lubi patrzeć co dzieje się na parkiecie, nierzadko nie wytrzymuje za steram sprzętu grającego i daje się porwać do tańca.

Beata Darkowicz (aka Beba) – DJing is the result of dance and music research and the needs of people with similar sensitivity. As a woman, she has a lyrical tendency to beautifully flowing music, but her alter ego serves an explosive mixture. He likes to surprise musically, checking in advance whether the songs are danceable.

For her, dance and music are tools for getting to know other people, creating a story without words, in which sounds, rhythm and melody can be painted with the body. The most important thing in tango is the embrace and the energy that circulates in the pair, as well as the entire kaleidoscope of sensations and expressions that alternative music brings.

Her greatest joy comes from the smiles of the dancers. He likes to watch what's happening on the dance floor, often can't stand the controls of the music equipment and gets carried away to dance.

Marcin Darkowicz 

- proponuje taką muzykę, którą sam lubi tańczyć, a wszystko co można usłyszeć zostało najpierw przetańczone. Wg niego każda tanda powinna być spójna w nastroju i mieć swoje miejsce w całości i tak jak narastają i opadają emocje, to tandy powinny budować nastrój w międzyczasie narastając, cichnąc, przyspieszając i zwalniając. Zmiany tworzą zamkniętą historię każdej Milongi i w każdej jest kalejdoskop doznań muzycznych, poprzez tanga powolne, szybkie, radosne, nostalgiczne, rytmiczne, czy pełne emocji oraz liryczne. 

Dodatkowo DJ ceni sobie komfort delektowania się muzyką dobrej jakości i cały czas poszukuje nowych muzycznych inspiracji, nie tylko tradycyjnego tango, ale też muzyki alternatywnej.


proposes music that he likes to dance, and everything you can hear has been danced first. According to him, each tanda should be consistent in mood and have its place in the whole, and as emotions rise and fall, tandas should build the mood in the meantime by growing, falling, accelerating and slowing down. The changes create a closed story of each Milonga and each one contains a kaleidoscope of musical experiences, including slow, fast, joyful, nostalgic, rhythmic, emotional and lyrical tangos.

Additionally, the DJ values ​​the comfort of enjoying good quality music and is constantly looking for new musical inspirations, not only traditional tango, but also alternative music. 


Irek Iron

Jestem TDJ-em i współorganizatorem wydarzenia Vratislavia Tango Festival we Wrocławiu.                   

Starannie dobieram orkiestry, aby ich muzyka była odpowiednia do momentu i potrzeb tańczących - zarówno te ze słynnej Złotej Ery Tanga, jak i współczesne aranżacje. 

Staram się zawsze sprostać oczekiwaniom pasjonatów tanga i ciągle szukam nowych inspiracji, aby stworzyć harmonijną i energetyczną atmosferę. 

Dążę do bycia coraz lepszym w tym, co robię, i mam nadzieje dać Wam dużo radości w tańcu kiedy się spotkamy.


I am a TDJ and co-organizer of Vratislavia Tango Festival in Wrocław.

I carefully select the orchestras so that their music is appropriate to the moment and the needs of the dancers.I play both those from the famous Golden Age of Tango and modern arrangements. I always try to meet the expectations of tango enthusiasts and I am constantly looking for new inspirations to create a harmonious and energetic atmosphere. I strive to be better and better at what I do, and I hope to give you a lot of joy on the dance floor when we meet.DjTango Yoga


Magdalena jest doświadczonym międzynarodowym tango dj’em, wykazującym się sporą wiedzą muzyczną. Jej łagodna, pozytywna osobowość i wpływ wszystkich stylów muzycznych sprawia, że jej występy są zawsze zbalansowane i kompletne. Jej tango jest przede wszystkim romantyczne i oparte na głębokich uczuciach. Słodycz, delikatność i urok przeplatają się z silną ekspresją dramatyzmu i muzykalności. Magda potrafi wyjątkowo utrzymać wysoki poziom podczas gry i sprawić radość wszystkim melomanom! Zawsze zaskakuje stylem i harmonią.


Magdalena is an experienced international tango dj with a deep musical knowledge. Her soft positive personality and influence of all musical styles make her performances stable and essential. Mainly her tango is romantic. Based on deep feelings, sweetness, delicacy, and loveliness mixed with strong expressions of drama and musicality. She is exceptional to keep high level during her playing and able to give joy to all music lovers. Always surprising with a style and harmonies.Tdj El Gaucho (Adrián Luppi)


*TDJ EL GAUCHO*

„Za każdym razem, gdy mam przyjemność i odpowiedzialność bycia TDJ-em, staram się stworzyć inną atmosferę podczas sesji. Od rytmicznej po melodyjną, od wrażliwej po potężną, od ruchu po spokój. Sesje, które mogą generować euforię, nostalgię, radość, melancholię i wszystkie niekończące się emocje charakterystyczne dla ludzi.”


"Every time I have the pleasure and responsibility of being a TDJ, I aim to create different atmospheres during the course of the session. From the rhythmic to the melodic, from the sensitive to the powerful, from movement to calm. Sessions that can generate euphoria, nostalgia, joy, melancholy, and all the endless emotions belonging to human beings."ElBuzo

pochodzi z Kołobrzegu w Polsce, mieszka w Malmö w Szwecji, pasjonuje się tangiem od 2014 roku. Dla tanga porzucił (prawie) nurkowanie. Jako TDJ gra zrównoważoną mieszankę rytmicznych i lirycznych tand, od Złotego Wieku po współczesność. Gra najchętniej to, co sam by z wielką ochotą zatańczył.


ElBuzo comes from Kołobrzeg, Poland, lives in Malmö, Sweden, and has been passionate about tango since 2014. He (almost) abandoned diving for tango. As a TDJ, he plays a balanced mix of rhythmic and lyrical tandas, from the Golden Age to the present day. He prefers to play what he would like to dance himself.Myszko - Tangowy Włóczęga - lubi eksperymentować z muzyką i stylami Tanga. Uważa, że Tango ma wiele wymiarów. Tak też i Tangowa Muzyka. Uwielbia i późno-złotoerowe orkiestry, i dobrą "tangowo-ogarnialną" współczesną alternatywę, ale też "knajpiane" brzmienie kapel z lat 20tych. Tango - to różnorodność - i to jest Piękne


Myszko - the Tango Nomad - enjoys experimenting with different music and styles of Tango. He believes in multi-dimensional Tango - with different flavours of its music. Loves both late-golden-era orchestras and tango-dance'able alternative music but also enjoys the BAires-late-night-pubs sound of the 1920s. Tango is a Diversity. And this adds to its Beauty.


Jarek Kasprzak 

Pochodzę ze Słubic, mieszkam w Niemczech, tangero od ponad 10-u lat, 

Szanuję mistrzów "Złotej ery Tanga", jednak w swoich poszukiwaniach muzycznych odwiedzam rejony muzyki znacząco od klasyki odbiegające.. Ogromną radość sprawiają mi tancerze podchodzący po milondze , którzy mówią, że nie zdawali sobie sprawy że tak cudnie można zatańczyć tango do rytmów jakże innych :)

Jako DJ propaguję muzykę nuevo/alternativ w Polsce i w Niemczech :)