Vratislavia Tango Festiwal 2-4.06 2023 r.

                  SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ

Drodzy Tangowi Przyjaciele,

zapraszamy na drugą edycję Vratislavia Tango Festiwalu, który będzie połączeniem tradycji i nowoczesności. Spotkaniem tangeros tańczących do muzyki Złotej Ery Tanga i tych, którzy kochają nowoczesne brzmienia.

Kochamy Wrocław i chcielibyśmy tą magią miejsc, ludzi, energii podzielić się również z Wami. Dlatego naszą ideą jest organizowanie każdej edycji wydarzenia  w innym miejscu, abyście mogli co roku odkrywać kolejne piękno miasta.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie na naszym festiwalu coś dla siebie a my dołożymy wszelkich starań, żebyście cudownie spędzili czas nie tylko na milongach ale również spotykając przyjaciół i doświadczając niesamowitej atmosfery Wrocławia.      Vratislavia Tango Festival 2-4.06 2023 r.

                      Meeting od Friends

Dear Tango Friends,

we invite you to the Vratislavia Tango Festival, which will be a combination of tradition and modernity. A meeting of tangueros dancing to the music of the Golden Age of Tango and those who love modern rhythms.

We love Wrocław and we would like to share this magic of places, people and energy with you as well. That is why our idea is to organize each edition of the event in a different place, so that you can discover the beauty of the city every year.

We hope that everyone will find something for themselves at the festival and we will make every effort for you to have a wonderful time not only at milongas but also meeting friends and discovering the amazing atmosphere of Wrocław.

             


       Co Was czeka:    What awaits you:


Udział w festiwalu


W celu wprowadzenia komfortu dla uczestników Vratislavia Tango Festiwalu, wprowadziliśmy rejestrację osób z zasadą utrzymania balansu płci. Nie oznacza to, że nie można zarejestrować się solo. Zapraszamy również osoby bez pary, być może trzeba będzie poczekać na potwierdzenie nieco dłużej,  ale w miarę możliwości postaramy się  kojarzyć osoby solo z zachowaniem powyższej zasady.

W celu stworzenia komfortu na parkiecie wprowadziliśmy limit osób biorących udział w festiwalu. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z zasadą balansu oraz dokonanie opłaty.

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie (nie jest on równoznaczny z przyjęciem na festiwal). W ciągu kilku dni od wysłania formularza otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia wraz z podaniem numeru konta.

Po opłaceniu pełnej kwoty na wskazanego maila wyślemy potwierdzenie, które będzie równoznaczne z przyjęciem na festiwal.

                                  Participation in the festival 

In order to bring comfort to the participants of the Vratislavia Festival, we have introduced the registration of people with the principle of maintaining gender balance. This does not mean you cannot solo register. We also invite people without a partner, you may have to wait a little longer for confirmation, we will try to match solo people, if possible, respecting the above rule.


In order to create comfort on the dance floor, we have introduced a limit of people participating in the festival. The decisive factor is the order of applications together with the balance rule and payment.


In order to apply, please fill in the application form on the website (it is not tantamount to being admitted to the festival). Within a few days of sending the form, you will receive a confirmation of acceptance along with the account number.


After paying the full amount, we will send a confirmation to the indicated e-mail, which will be tantamount to acceptance for the festival.Cennik festiwalu 

  Uwaga ! Zrobiliśmy wszystko aby zachować ceny  zeszłoroczne   nie tracąc na jakości wydarzenia🤩

przewidujemy możliwość wpłaty w złotówkach lub euro.

Cena  do 31 marca     360 zł,    (85 euro)

Cena  do 30 kwietnia  420 zł,   (95 euro)

Cena  od 1 maja           460 zł,   (100 euro)

W cenie Festiwalu:


Udział w rejsie z milongą na statkiem Rusałka po Odrze płatny 

dodatkowo 50 złotych/osoba (12 euro)                                    Festival pricelist 

      Attention! The same prices as last year!we provide the option of paying in PLN or EUR 


Price until March 31, PLN 360  (€ 85)


Price until April 30, PLN 420,    (€ 95)


Price from May 1, 460 PLN      (€ 100)


What is included in the festival price 


Participation in the milonga cruise on the Rusałka ship on the Oder is payable additionally 50 PLN/person (12 euro)


Miejsce festiwalu


Głównym miejscem, w którym odbywać się będą milongi festiwalowe jest budynek usytuowany w centrum Wrocławia. La Rosa Negra to największe studio tańca we Wrocławiu na ul. Braniborskiej 14.

Miejsce cechuje się maksymalną funkcjonalnością, posiada wysokiej jakości podłogę taneczną, lustra, atrakcyjną industrialną architekturę i wysoki standard.

W celu zapewnienia komfortu zapewniamy nowoczesne foyer, w którym przygotujemy strefę kawowo-rekreacyjną, szatnie z zamykanymi na klucz szafkami oraz toalety z prysznicami. Bezpośrednio w budynku (piętro wyżej) znajduje się restauracja Kuchnia Marche Domar oraz kawiarnia.

Lokalizacja ul.Braniborskiej gwarantuje wszystkie atrakcje centrum miasta ‒ są tutaj liczne punkty rozrywkowe i kulturalne. Budynek festiwalowy mieści się zaledwie 15 minut pieszo od Wrocławskiego Starego Miasta i Rynku. W okolicy jest także malownicza ul.Podwale i liczne restauracje przy ulicach Św. Antoniego i Włodkowica.


                               Festival Venue

The main place where the festival milongas will take place is a building located in the center of Wrocław. La Rosa Negra is the largest dance studio in Wrocław At 14, Braniborska Str. The place is characterized by maximum functionality, has a high-quality dance floor, mirrors, attractive industrial architecture and high standard. In order to ensure comfort, we provide a modern foyer, where we will prepare a coffee and recreation area, changing rooms with lockable cabinets and toilets with showers. Directly in the building (one floor above) there is a Kitchen Marche Domar restaurant and a cafe. The location of Braniborska Street guarantees all the attractions of the city center - there are numerous entertainment and cultural points here. The festival building is located just 15 minutes on foot from the Wrocław Old Town and the Market Square. There is also picturesque Podwale street and numerous restaurants in Św. Antoniego and Włodkowica Str.


Atrakcje dodatkowe:

Wycieczka turystyczna  po Wrocławiu wraz z milongą na statku

Rusałka.

Zapraszamy chętnych gości Vratislavia Tango Festiwalu do zwiedzenia Wrocławia od strony rzeki Odry. 

Statek Rusałka jest jednym z największych statków pasażerskich pływających we Wrocławiu, będzie możliwość zobaczenia miasta z innej perspektywy oraz zatańczenia tanga rzecznego.

Termin : 4 czerwca (niedziela) godzina 12.00

Czas trwania : 1 godzina

Ilość osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,

koszt 50 zł/osoba (12 euro)


A tourist trip around Wrocław with a milonga on the ship Rusałka is one of the largest passenger ships sailing in Wrocław.

 We invite those willing to visit Wrocław from the side of the Oder River Time: June 4 (Sunday) at 12.00 

Duration : 1 hour 

The number of people is limited, the order of applications decides 

cost: PLN 50 / € 12