rejestracja

Sprawdź teraz poniżej swoje dane i wybrane pakiety.

Bardzo ważne

❗ Rejestrując się w parze Twój partner wypełnia formularz osobno.

Potrzebujemy obu Waszych adresów e-mail do kontaktu.

Jeśli tylko jedno z Was wysyła formularz-rejestracja nie jest kompletna.


Thank you for completing the registration form. Please double check if your personal information and the selected packages are correct.

Very important

❗ When registering as a couple, your partner fills out the form on his/her own.

We need both of your e-mail addresses to contact.

If only one of you send the registration form is not complete.