Vratislavia Tango Festiwal 

             7-9 czerwca 2024 r.

                       SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ

Drodzy Tangowi Przyjaciele,

zapraszamy na trzecią edycję Vratislavia Tango Festiwalu, który będzie połączeniem tradycji i nowoczesności. Spotkaniem tangueros tańczących do muzyki Złotej Ery Tanga i tych, którzy kochają nowoczesne brzmienia.

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie na naszym festiwalu coś dla siebie, a my dołożymy wszelkich starań, żebyście cudownie spędzili czas nie tylko na milongach ale również spotykając przyjaciół i doświadczając niesamowitej atmosfery Wrocławia.

               Vratislavia Tango Festival 

                  7-9.06 2024 r.

                              Meeting off Friends

Dear Tango Friends,

we invite you to the Vratislavia Tango Festival, which will be a combination of tradition and modernity. A meeting of tangueros dancing to the music of the Golden Age of Tango and those who love modern rhythms.

We hope that everyone will find something for themselves at the festival and we will make every effort for you to have a wonderful time not only at milongas but also meeting friends and discovering the amazing atmosphere of Wrocław.     

 

       Co Was czeka:  

   What awaits you:

Udział w festiwalu

W celu zapewnienia komfortu uczestnikom Festiwalu Vratislavia Tango wprowadziliśmy rejestrację osób z zasadą utrzymania balansu płci. Nie oznacza to, że nie można zarejestrować się solo. Zapraszamy również osoby bez pary, być może trzeba będzie poczekać na potwierdzenie nieco dłużej,  ale w miarę możliwości postaramy się  kojarzyć osoby solo z zachowaniem powyższej zasady.

W celu stworzenia komfortu na parkiecie wprowadziliśmy limit osób biorących udział w festiwalu. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z zasadą balansu oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej.

W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie (nie jest to równoznaczne z przyjęciem na festiwal). W ciągu kilku dni od wysłania formularza otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia wraz z podaniem numeru konta.

Po opłaceniu pełnej kwoty, na wskazanego maila wyślemy potwierdzenie, które będzie równoznaczne z przyjęciem na festiwal.

                                  Participation in the festival 

In order to bring comfort to the participants of the Vratislavia Festival, we have introduced the registration of people with the principle of maintaining gender balance. This does not mean you cannot solo register. We also invite people without a partner, you may have to wait a little longer for confirmation, we will try to match solo people, if possible, respecting the above rule.

In order to create comfort on the dance floor, we have introduced a limit of people participating in the festival. The decisive factor is the order of applications together with the balance rule and payment.

In order to apply, please fill in the application form on the website (it is not tantamount to being admitted to the festival). Within a few days of sending the form, you will receive a confirmation of acceptance along with the account number.

After paying the full amount, we will send a confirmation to the indicated e-mail, which will be tantamount to acceptance for the festival.Cennik festiwalu 

przewidujemy możliwość wpłaty w złotówkach lub euro.

Cena  do 31 stycznia           385 zł   (85 euro)

Cena  do 30 marca              420 zł   (95 euro)

Cena  od 1 kwietnia            460 zł  (110 euro)

W cenie Festiwalu:

*udział w rejsie statkiem po Odrze (z milongą) jest płatny dodatkowo 50 złotych/osoba (12 euro)

** dla uczestników Festiwalu udział w pre-milondze i after- milondze w specjalnej cenie 40 zł/osoba za każde wydarzenie (przy zaznaczeniu opcji podczas rejestracji)

***możliwość zakupu koszulki festiwalowej w cenie 100 zł (wersja męska, damska w różnych rozmiarach) zamówienia podczas rejestracji na festiwal (zakładka rejestracja)

 

                                    Festival pricelist       


we provide the option of paying in PLN or EUR 


-Price until January 31,         PLN 385  (€ 85)


-Price until March 30,           PLN 420,    (€ 95)


-Price from April 1,                PLN 460     (€ 110)


What is included in the festival price 

*Participation in the milonga cruise on the ship on the Oder is payable additionally 50 PLN/person (12 euro)

**For Festival participants, participation in the pre-milonga and after-milonga is available at a special price of PLN 40/ (10 Euro) person for each event (if you select the option during registration)

***possibility to purchase a festival T-shirt for PLN 100 (22 Euro) (men's and women's versions in different sizes) when registering for the festival (registration tab)

Miejsce festiwalu

Głównym miejscem, w którym odbywać się będą milongi festiwalowe jest budynek usytuowany w centrum Wrocławia. La Rosa Negra to największe scena taneczna we Wrocławiu na ul. Braniborskiej 14.

Miejsce cechuje się maksymalną funkcjonalnością, posiada wysokiej jakości podłogę taneczną, lustra, atrakcyjną industrialną architekturę i wysoki standard.

W celu zapewnienia komfortu zapewniamy nowoczesne foyer, w którym przygotujemy strefę kawowo-rekreacyjną, szatnie z zamykanymi na klucz szafkami oraz toalety z prysznicami. Bezpośrednio w budynku (piętro wyżej) znajduje się restauracja Kuchnia Marche Domar oraz kawiarnia.

Lokalizacja na ul.Braniborskiej gwarantuje wszystkie atrakcje centrum miasta ‒ są tutaj liczne punkty rozrywkowe i kulturalne. Budynek festiwalowy mieści się zaledwie 15 minut pieszo od Wrocławskiego Starego Miasta i Rynku. W okolicy jest także malownicza ul.Podwale i liczne restauracje przy ulicach Św. Antoniego i Włodkowica. Uczestnicy Festiwalu mogą skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej Hali Świebodzki bar &food Court, zaledwie 200 m od miejsca wydarzenia.          

Festival Venue

The main place where the festival milongas will take place is a building located in the center of Wrocław. La Rosa Negra is the largest dance studio in Wrocław, at 14, Braniborska Str. The place is characterized by maximum functionality, has a high-quality dance floor, mirrors, attractive industrial architecture and high standard. In order to ensure comfort, we provide a modern foyer, where we will prepare a coffee and recreation area, changing rooms with lockable cabinets and toilets with showers. Directly in the building (one floor above) there is a Kitchen Marche Domar restaurant and a cafe. The location of Braniborska Street guarantees all the attractions of the city center - there are numerous entertainment and cultural points here. The festival building is located just 15 minutes on foot from the Wrocław Old Town and the Market Square. There is also picturesque Podwale street and numerous restaurants in Św. Antoniego and Włodkowica Str. Festival participants can take advantage of the rich gastronomic offer of Hala Świebodzki bar & food Court, just 200 m from the event venue.

Atrakcje dodatkowe:

Wycieczka turystyczna  po Wrocławiu wraz z milongą na statku.

Zapraszamy chętnych gości Festiwalu Vratislavia Tango do zwiedzenia Wrocławia od strony rzeki Odry.

Termin : 9 czerwca (niedziela) godzina 12.00

Czas trwania : 1 godzina

Ilość osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń,

koszt 50 zł/osoba (12 euro)

A tourist trip around Wrocław with a milonga on one of the largest passenger ships sailing in Wrocław.

 We invite those willing to visit Wrocław from the side of the Oder River Time: June 9 (Sunday) at 12.00 

Duration : 1 hour 

The number of people is limited, the order of applications decides 

cost: PLN 50 / € 12