PLAN FESTIWALOWYCH WYDARZEŃ

 

 

 06.06.2024  czwartek  godz. 20.00-01.00

                                             Pre Party Bitwa TDJ-ów

                                                     TRADYCJA  kontra NUEVO 


                                             Irek Iron      -   Jarek Kasprzak   

                                                    (tanda tradycyjna na tandę nuevo)    

   wstęp dla wszystkich chętnych, koszt 50 zł  (dla gości festiwalowych przy rejestracji cena 40 zł)

                       (napoje i poczęstunek w cenie)
07.06.2024 piątek (dla zarejstrowanych uczestników)La Rosa Negra ul.Braniborska 14    
Rejestracja            od 19.00

 

   Milonga Tradycyjna   20.00-00.00  TDj Piotr El Buzo ( Szwecja)

 

    Milonga Nuevo   00.00 - 03.00 TDj Beata Darkowicz (Polska)

 

 

08.06.2024 sobota (dla zarejestrowanych uczestników) La Rosa Negra ul. Braniborska 14   

 

      Milonga Tradycyjna    14.00 - 17.30                       TDj Irek Iron ( Polska)

 

       Milonga Tradycyjna   17.30 -21.00                         TDj Adrian Lupi ( Argentyna) 

 

      Przerwa techniczna         21.00-22.00 

      

Milonga z koncertem na żywo Cuarteto Rotterdam    22.00 -00.00

 

    Milonga Nuevo 00.00 - 03.00                              TDj Magdalena Joga   

 

 09.06.2024 Niedziela                            La Rosa Negra ul. Braniborska 14 


Tango Walking 11.00-12.00 

Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

51º 6' 44.531" N 17º 2' 35.463" E

https://www.wspolrzedne.pl/?szer=51.11237625290578... 


 Wycieczka statkiem wraz z milongą (osobna rejestracja )    12.00-13.00 

Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

51º 6' 44.531" N 17º 2' 35.463" E

https://www.wspolrzedne.pl/?szer=51.11237625290578... 

 

Milonga Tradycyjna      14.00 - 18.00  TDj Marcin Darkowicz ( Polska)

 

 After Party MIX             20.00 - 01.00   TDJ Myszko Miauczy Pierwszy

Dla wszystkich chętnych, koszt 50 zł  (dla gości festiwalowych przy rejestracji cena 40 zł)

(napoje i poczęstunek w cenie)

a czasie After Party :

Milonga Nocturna na festiwalu Vratislavia. W Sali panuje prawie kompletna ciemność. Jedyne stałe światło, to nikły blask konsolety DJ’a i oznaczenie wyjścia awaryjnego: "Exit"... Uczestnicy mają na nadgarstkach świecące bransoletki - pomagają nawigować po parkiecie i odnaleźć partnera(rkę). Nie ma tand, po każdym tangu następuje zmiana partnerów. Leader(ka) podnosi do góry rękę ze świecącą bransoletką. Folower(ka) podchodzi i podaje swoją dłoń. Sugestia: Nie rozmawiamy; Nie wiemy z kim za chwilę zatańczymy, spróbujemy domyślić się już w trakcie... (jak?... objęcie, zapach, styl tańca – uruchamiamy imaginację…) 

                  

                     Schedule of festival events

 

 06.06.2024  Thursday  20.00-01.00                      Pre Party

                                         Pre Party TDJ Battle

                                         TRADITION vs. NUEVO

                                     (traditional tanda to nuevo tanda)

admission for all interested, cost PLN 50 (for festival guests upon registration, price PLN 40)

(drinks and refreshments included)
                                                                                                                    

07.06.2024 Friday                       La Rosa Negra ul. Braniborska 14  


Opening of the Festival, greeting guests, registration  start     19.00

 

  Traditional Milonga      20.00-00.00                                 TDj Piotr El Buzo ( Sweden)

 

    Milonga Nuevo   00.00 - 03.00                                   TDj Beata Darkowicz (Poland)

                                                                                                         

   07.06.2024 Saturday                             La Rosa Negra ul. Braniborska 14   

 

   Traditional Milonga    14.00 - 18.00                          TDj Irek Iron ( Poland)

 

     Traditional Milonga    18.00 -21.00                        TDj Adrian Lupi ( Argentina)                                                               

    technical   break                                                                 21.00-22.00 

     Concert Cuarteto Rotterdam                            22.00 -00.00

    Milonga Nuevo           00.00 - 03.00                            TDj Magdalena Joga   

 

 09.06.2024 Sunday               La Rosa Negra ul. Braniborska 14   


  Tango Walking                       11.00-12.00

Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

51º 6' 44.531" N 17º 2' 35.463" E

https://www.wspolrzedne.pl/?szer=51.11237625290578...  

 

 A trip with a milonga by boat,      12.00-13.00

 Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

51º 6' 44.531" N 17º 2' 35.463" E

https://www.wspolrzedne.pl/?szer=51.11237625290578...                             

 

  Traditional Milonga.      14.00 - 18.00            TDj Marcin Darkowicz ( Poland)

 

  After Party mix         20.00 - 01.00            TDJ Myszko Miauczy Pierwszy

For everyone interested, the cost is PLN 50 (for festival guests, upon registration, the price is PLN 40)

(drinks and refreshments included)


After Party :

Milonga Nocturna at Vratislavia. Dance room is almost completely dark. Only dim light of a DJ’s console and emergency “Exit” lights are lit. Dancers have flashing bracelets that help a bit to navigate on the dancefloor and find a dancing partner. No tandas, change of partners after each tango. Leader lifts an arm with a bracelet and wait for the follower to join. Suggestion: we do not talk; we don’t know who we are about to dance with – try to guess… (how?... by the embrace, by dancing style, by the smell – use your imagination…)